Code  Quản lý bệnh viện viết bằng Vb.net

Code  Quản lý bệnh viện viết bằng Vb.net

Chức năng của chương trình :
Hồ Sơ Nhân Viên
      Thông Tin Nhân Viên
      Chức Vụ
      Chuyên Môn
      Khoa
      Vị Trí
Hồ Sơ Bệnh Nhân
     Thông tin Bệnh Nhân
     Thuốc
     Bệnh
     Bệnh Án
Địa Chỉ
      Tỉnh
      Huyện
      Xã
Tìm Kiếm
      Tìm Kiếm Thông Tin Nhân Viên
      Tìm Kiếm Thông Tin Bệnh Nhân
Trợ Giúp
    Giới Thiệu Về Phần Mềm
  Thoát

Tác giả :
   1. Nguyễn Thanh Bình
   2. Khổng Văn Đồng
   3. Võ Văn Duy
   4. Nguyễn Lương Vinh
   5. Hoàng Thị Hằng
lớp T11A_AV - Khoa CNTT - Trường cao đẳng phương đông


pass: tinhoc2.net

Chia sẽ bài viết Code  Quản lý bệnh viện viết bằng Vb.net cho bạn bè


huong dan vao facebook

_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/code-quan-ly-benh-vien-viet-bang-vb-net/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top