Đáp án đề thi đại học môn Sinh học khối B 2010 (9 - 7)


Ngày mai ngày 9 - 7 - 2010 kỳ thi đại học 2010 sẽ tiếp tục thi khối B khối C và khối D Sáng ngày 9 - 7 - 2010 sẽ thi môn đầu tiên là môn sinh học - đáp án sẽ được cập nhật sớm nhất mời các bạn đón xem!
HIện nay đã có đáp án và đề thi của các mã đề môn sinh học 2010 473 - 826 - 724 - 985 - 615 - 381
Thông tin tuyển sinh
Đề thi Môn Sinh - mã 473
  
Đáp án Môn Sinh - mã 473

Đề thi Môn Sinh - mã 826
Đáp án Môn Sinh - mã 826 (gợi ý giải)

Đề thi Môn Sinh - mã 724 (đáp án gợi ý)
Đáp án Môn Sinh - mã 724 (gợi ý giải)

Đề thi Môn Sinh - mã 958
Đáp án Môn Sinh - mã 958 (gợi ý giải)

Đề thi Môn Sinh - mã 615
Đáp án Môn Sinh - mã 615 (gợi ý giải)

Đề thi Môn Sinh - mã 381

Đáp án Môn Sinh - mã 381 (gợi ý giải)

Xem tất cả các mã đề:

Câu

724

958

381

826

615

473

1

B

D

B

A

B

B

2

A

A

A

B

D

C

3

B

B

B

B

D

A

4

B

B

A

A

A

A

5

D

D

D

C

C

B

6

B

B

A

C

B

A

7

B

A

D

B

C

B

8

C

D

A

C

B

B

9

C

D

C

D

B

A

10

B

D

D

C

A

C

11

C

B

D

D

A

B

12

D

A

A

A

B

B

13

B

B

B

C

A

C

14

A

D

A

A

C

C

15

D

C

A

C

A

C

16

B

B

B

D

C

C

17

D

C

B

B

C

A

18

D

A

C

A

C

A

19

C

C

A

A

C

A

20

A

B

A

D

C

B

21

B

C

D

D

D

A

22

D

C

B

B

D

D

23

D

B

B

D

C

A

24

D

A

C

C

C

B

25

C

A

B

A

B

C

26

C

B

D

B

B

C

27

D

C

B

C

B

C

28

A

C

D

A

D

B

29

A

B

A

B

B

B

30

D

B

B

D

B

C

31

A

A

D

A

C

C

32

C

D

C

D

C

C

33

B

D

B

D

D

D

34

D

B

D

A

A

A

35

B

C

D

C

D

A

36

C

A

C

B

C

A

37

C

C

B

A

B

D

38

D

B

D

C

D

B

39

D

C

B

A

D

D

40

A

A

C

B

D

B

41

A

A

A

C

C

C

42

C

D

C

D

B

D

43

A

D

B

D

B

D

44

A

C

B

D

C

D

45

C

D

A

D

B

B

46

B

B

A

C

D

C

47

C

C

B

D

B

A

48

B

C

A

D

B

D

49

C

B

A

C

B

D

50

B

A

C

B

A

C

51

A

52

B

53

D

54

A

55

B

56

D

57

C

58

D

59

D

60

B


Theo 24h.com.vnChia sẽ bài viết Đáp án đề thi đại học môn Sinh học khối B 2010 (9 - 7) cho bạn bè


huong dan vao facebook

_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/dap-an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2010-9-7/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top