Đáp án đề thi đại học môn toán khối D 2010 - Môn toán 9/7

đáp án môn toan khối c
đáp án và đề thi môn toán khối D năm 2010

Đề thi môn toán khối D năm 2010
Đáp án tham khảo ngắn gọn:
Câu I
1.    Khảo sát đồ thị
2.    Phương trình cần tìm: y=-6x+10
Câu II
1.    X=П/6+2kП
X=5П/6+2kП
2.    X=1 và x=2
Câu III
1.    I= -1
Câu IV
    V=a3
Câu V
    Ymin=   khi x=
Phần riêng
A.    Chương trình chuẩn
Câu VIa
1.    C= – 2;0)
2.    Có hai mặt phẳng
(R): x-z+2
(R): x-z-2
Câu VIIa
    Có 4 số phức thỏa mãn
    Z=1+bi;    Z=1-bi
    Z=-1+bi;    Z=-1-bi
B.    Chương trình nâng cao
Câu VIb
1.    Y=  x
2.    Hai điểm M có tọa độ M(4;1;1) và M(7;4;4)
Câu VIIb
    X=3; Y=1

Chia sẽ bài viết Đáp án đề thi đại học môn toán khối D 2010 - Môn toán 9/7 cho bạn bè


huong dan vao facebook

_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/dap-an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-d-2010-mon-toan-9-7/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

khùn
10/07/2010 13:06
shuai
khùn
10/07/2010 13:06
shuai
nhan xet
09/07/2010 21:31
cau tim mp ban lam sai oy, vtpt cua? no la (2;0;-2) vay khoang cach tu 0 den (r)= 2. ta co pt 2x-2z+m=0 =>m=+- 4can2 moi dung'
Bấm Xem Tiếp 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top