Đáp án đề thi môn hóa học đại học khối A 2011 mã đề 273, 318, 482

Đáp án đề thi môn hóa học ngày 5/7/2011 các mã đề: Mã Đề 273, Mã Đề 318, Mã Đề 482, Mã Đề 641, Mã Đề 758,Mã Đề 925
Mã Đề 273
1A-2D-3A-4C-5A-6D-7C-8B-9B-1OB
11B-12D-13C-14D-15B-16B-17A-18D-19A-20A
21C-22B-23C-24B-25D-26D-27D-28A-29A-30D
31D-32A-33A-34C-35D-36B-37A-38D-39D-40A
41B-42C-43B-44D-45C-46C-47B-48C-49B-50C
51C-52A-53C-54D-55C-56B-57D-58C-59C-60A

Mã Đề 318
1D-2A-3D-4A-5D-6C-7B-8B-9C-10C
11C-12C-13B-14C-15D-16A-17A-18D-19C-20B
21C-22D-23B-24C-25D-26D-27C-28B-29C-30B
31D-32D-33B-34A-35D-36D-37C-38A-39D-40A
41B-42A-43B-44A-45D-46D-47B-48A-49A-50D
51A-52B-53C-54B-55C-56B-47A-58C-59B-60A

Mã Đề 482 (tải file đính kèm)
(đã tải về 1081 lần)

Đáp án các mã đề khác:Mã Đề 641, Mã Đề 758,Mã Đề 925
Xem đáp án môn toán khối A 2011
Xem đáp án môn vật lý khối A 2011

Chia sẽ bài viết Đáp án đề thi môn hóa học đại học khối A 2011 mã đề 273, 318, 482 cho bạn bè


_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/dap-an-de-thi-mon-hoa-hoc-dai-hoc-khoi-a-2011-ma-de-273-318-482/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

KUT3 9X Homepage
05/07/2011 12:25
gi ma lau co dap an the nhi
NGUYEN VAN TRUYEN
anger
Bấm Xem Tiếp 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top