Đáp án đề thi môn hóa học khối A 2011 mã đề 641,758,925

Đáp án đề thi môn hóa học ngày 5/7/2011 các mã đề: Mã Đề 273, Mã Đề 318, Mã Đề 482, Mã Đề 641, Mã Đề 758,Mã Đề 925
+ Mã Đề 641:
1A-2A-3A-4D-5B-6D-7A-8B-9C-10B
11C-12A-13D-14B-15C-16B-17B-18A-19D-20D
21C-22A-23C-24B-25A-26D-27A-28A-29C-30C
31C-32D-33B-34D-35C-36D-37B-38B-39A-40B
41C-42D-43B-44C-45D-46C-47D-48D-49B-50B
51C-52D-53A-54B-55D-56A-57A-58C-59C-60D

+ Mã Đề 758:
1D-2D-3B-4C-5D-6D-7D-8A-9B-10C
11C-12B-13C-14C-15B-16D-17B-18C-19B-20D
21A-22A-23C-24C-25C-26B-27A-28A-29D-30B
31B-32C-33D-34B-35A-36B-37D-38B-39A-40D
41B-42A-43A-44C-45B-46D-47C-48D-49A-50B
51A-52D-53D-54C-55A-56A-57A-58B-59D-60C

+ Mã Đề 925:
1C-2C-3B-4D-5D-6D-7A-8C-9C-10D
11C-12C-13C-14A-15B-16B-17A-18B-19A-20A
21B-22C-23A-24A-25C-26D-27B-28D-29C-30A
31A-32B-33B-34B-35B-36D-37B-38B-39D-40C
41D-42B-43A-44D-45C-46D-47B-48C-49B-50A
51D-52D-53C-54A-55A-56D-57C-58A-59D-60D

Đáp án các mã đề khác:Mã Đề 273, Mã Đề 318,Mã Đề 482
Xem đáp án môn toán khối A 2011
Xem đáp án môn vật lý khối A 2011

Chia sẽ bài viết Đáp án đề thi môn hóa học khối A 2011 mã đề 641,758,925 cho bạn bè


_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/dap-an-de-thi-mon-hoa-hoc-khoi-a-2011-ma-de-641-758-925/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top