Đáp án đề thi môn Vật Lý hệ GDTX 2012

Đề thi đáp án môn vật lý hệ GDTX 2012 các mã đề: 278 415 526 731 836 985
Đáp án
Câu 278 415 526 731 836 985
1 B C C D B D
2 A D D B B B
3 D B A A A D
4 D B C B C C
5 A C B A C D
6 B D D B A A
7 B D B A D A
8 C C D D C A
9 D A D A B C
10 A C C A A B
11 D D A B B D
12 B B C C D C
13 A B B A A B
14 B D C D B D
15 B C D B B D
16 A D B C D A
17 B D C B A D
18 D A A D C B
19 C C C C D A
20 A D C D C A
21 D D B A B D
22 C A B A D C
23 D C A B C B
24 C B A D A B
25 C C B C A C
26 C A C C C A
27 A A D C A B
28 B B B D C B
29 A C D B B B
30 C C D B A C
31 D A D A D D
32 B B A B D D
33 C A A D B C
34 C D A C C B
35 B B A C C C
36 D A A D D A
37 D B D D B C
38 A A C C A C
39 A A B A D A
40 C B B C D A

Chia sẽ bài viết Đáp án đề thi môn Vật Lý hệ GDTX 2012 cho bạn bè


_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/dap-an-de-thi-mon-vat-ly-he-gdtx-2012/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

tran sang Email Homepage
05/06/2012 17:11
minh dc 7 diem mon ly ui.de 415.sdt 01665178324fearsweatsweat
tegg
05/06/2012 16:22
angeranger
trat roi pun wa dj
Bấm Xem Tiếp 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top