Đáp án môn lịch sử khối C 2010- Đề thi môn sử 2010

dap an mon su 2010
Đáp án môn sử khối c năm 2010

Gợi ý môn Lịch Sử

Câu I:

*Nội dung của chiến lược toàn cầu Mĩ:

Mĩ thực hiện 3 nội dung chủ yếu:

+ Ngăn chặn,đẩy lùi và tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

+ Đàn áp phong trào chống chiến tranh, vì hòa bình, dân chủ trên thế giới.

+ Khống chế,chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. Để thực hiện các mục tiêu chiến lược trên đây, chính sách cơ bản của Mĩ là dựa vào sức mạnh,trước hết là sức manh quân sự và kinh tế.

* Việc triển khai chiến lược đó ở Tây âu đã mang lại cho Tây âu nhiều hậu quả năng nề:

+ Nhiều thành phố, nhà máy , bến cảng, khu công nghiệp, đường giao thông bị tàn phá. Hàng triệu người chết, mất tích hoặc bị tàn phế.

+ Nước Đức còn bị lực lượng đồng minh chiếm đóng và chia cắt. Ở Pháp, năm 1945 sản xuất công nghiệp chỉ bằng 38% và nông nghiệp chỉ bằng 50% so với năm 1938; italia tổn thất khoảng 1/3 của cải quốc gia.

Câu II:

* "Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt" do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và được thông qua tại Hội nghị thống nhất Đảng và trở thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

+ Cương lĩnh xác định đường lối chiến lược CMVN: làm tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới XHCS.

+ Nhiệm vụ CM: đánh đổ đế quốc, đánh phong kiến và tư sản phản CM,làm cho nước VN độc lập, tự do; lập chính phủ công-nông binh, tổ chức quân đội công-nông; tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc, tịch thu hết ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèp, tiến hành CM ruộng đất.

+ Lực lương CM; công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập.

+ Lãnh đạo CM; là giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong là ĐCSVN.

+ Về vấn đề đoàn kêt quốc tế: cương lĩnh xác định CMVN là bộ phận của CM thế giới..

=> Những nội dung của cương lĩnh rất đúng với quan điểm của chủ nghiac Mac-Lê nin và thực tiễn VN. Cương lĩnh kết hợp đúng đắn vấn đề thuộc địa và vấn đề giai cấp. Về lực lượng CM, cương lĩnh đã tể hiện được vấn đề đoàn kết dân tộc rộng rãi để đánh đuổi kẻ thù. Điều này rất đúng với hoàn cảnh 1 nước thuộc địa như VN.

Câu III:

* Vai trò của HCM đối với CM tháng 8:

+ Người đã tổ chức và chủ trì hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 ( từ ngày 10- 19/5/1941) để hoàn thành chủ trưong chuyển hướng chiến lược được đề ra trong ĐHội trung ương lần thứ 6.

+ Hoạt động tiến tơi khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

+ Năm 1942 va 1945 Người đi Trung Quốc, tranh thủ ssự ủng hộ của các lực lượng đồng minh chống phát xít.

+ Sáng suốt dự đoán CM khi thời cơ đến, Người triệu tập ĐHội quốc dân họp ở tân trào để quyết định lệnh tổng khởi nghĩa. Sau đó Người gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

+ Thành lập chính phủ CM của nước Vn mới do Người đứng đầu. Soạn thao và công bố Tuyên ngôn độc lâp khai sinh ra nước VNDCCH.

PHẦN RIÊNG:

câu IV a:

* Đó là chiến dịch Việt Bắc Thu đông 1947:

hoàn cảnh lịch sử: 4-1947, chính phủ Pháp cử Bô-la-ec sang làm cao ủy Pháp ở Đông dương,vạch ra kế hoạch tiên công Việt Bắc.Thực dân Pháp huy động 12.000 quân và hầu hết may bay ở Đông dưong tiến công VBắc từ ngay 7-10-1947.

Diễn biến: Đảng ta có chỉ thị 'phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Phap"

+ trên khắp các mặt trận, quân dân ta đã anh dũng chiến đấu,từng bước đẩy lùi cuộc tiến công của địch.

Ở Bắc Kạn, quân ta chủ động bao vây và tiến công địch ở Chợ Mới, Chợ đồn , chợ rã, ngân sơn , bạch thông... buộc Pháp phải rút chợ Đồn, chợ Rã tháng 11-1947

Ở mặt trận hướng đông, quân ta phục kích chặn đấnh địch trên đường số 4, tiêu biểu là trận phục kích ở đèo Bông lau.

Ở mặt trận hương tây, quân ta chặn đánh địch ở nhiều trận trên sông Lô. 1 đoàn tau chiên địch gôm 5 chiếc, co may ba yêm trợ, đi tư tuyên quang đến đoan hùng thì rơi vào trận địa phục kích. Ngay 10-11-1947, đoàn tàu từ Chiêm Hóa về tuyên quang lại bi quân ta phục kích ở Khe Lau.

như vậy, 2 gọng kìm đông và tây của địch đã bị bẻ gãy, không khép kin lại được.

Cuộc chiến đấu hơn 2 tháng giưa ta và địch đã kêt thúc bằng cuộc rút chạy của đại đội quân pháp khỏi Vbắc ngay 19-12-1947. Cơ quan đầu não kháng chién được bảo toàn. Bộ đội chủ lực của ta đã trưởng thành.

Quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6000 địch, bắn rơi 16 may bay, bắn chìm k11 tàu chiến , cano, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh.

Pháp tuy vẫn còn đóng chiếm 1 số vị trí trên đường số 3, sô 4, nhưng không thực hiện được ý đồ đánh nhanh ,thắng nhanh.

Với chiến thăng VBắc, cuôc KC toàn quốc chông thực dân Pháp xâm lươc chuyển sang giai đoạn mới.

câu IV b :

Đó là cuộc tổng tiến công và nổi dạy Tết Mậu thân 1968.

*hoàn cảnh:

- Bước vào mùa xuân 1968, xuất phát từ nhận định so sánh kực lượng thay đổi có lợi cho ta sau 2 mùa khô.

- Năm 1968 ta lợi dụng mâu thuẫn ở Mĩ trong năm bầm cử tổng thống,ta chủ trương mở 1 cuộc tông tiên công và nổi dây trên toàn miên nam, trọng tâm là đô thị.

* Diễn Biến:

- Cuộc tông tiến ,công và nổi dậy được mở đầu bằng cuộc tập kich chiến lược của quân chủ lực vào hâu khắp các đô thị trong đêm 30 ramng j sáng ngày 31-1-1968.

- Cuộc mtông tiến công và nổi dậy diênc ra trong 3 đợt: 30-1 -  25-2 ; thang5 và6 ; thang 8 và 9-1968.

- Tại Sai gòn, quân iải phóng tiến công vào các vị trí đầu não của địch, như tòa đại sứ Mĩ,dinh độc lập, bô tham mưu quân Sài gòn,Bộ tư lệnh biệt khu thủ đô, Tổng nha cảnh sát, đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất.

* Kết quả: từ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy, có thêm nhiều lương mới chông Mĩ, chống chính quyền sài gòn xuất hiện, mặt trận đoàn kết dân tộc, chông Mĩ cứu nước được mở rộng. Tổ chức liên minh các lực lương dân tộc, dân chủ hòa binh ở Sài kgòn , huế và toàn miền nam, đại diên cho tầng lớp tri thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở thành thị được thành lập.

- Cuộc tông tiến công và nổi dậy đã đánh đòn bất ngờ, làm cho địch choáng váng, Nhưng do lực lượng địch còn đông,cơ sở ở thành thị mạnh nên chúng đac nhanh chóng tổ chức lại lực lượng phản công quân ta gặp không ít khó khăn và tổn thất.

* ý nghĩa:

- Mặc dù có những tổn thát và hạn chế đó, cuộc tông tiến công và nổi dây có ý nghĩa hết sức to lớn:

+ làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ,buôc Mĩ phải tuyên bô " phi Mĩ hóa" chiến tranh xâm lược.

+ Mĩ phải tuyên bố chấm dứt không điều kiên chiến tranh phá hoại miền bắc, chịu đến bàn đàm phán ở Pa-ri để bàn về chấm dứt chiến tranh.

+ Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đã mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của quân dân ta,

Chia sẽ bài viết Đáp án môn lịch sử khối C 2010- Đề thi môn sử 2010 cho bạn bè


_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/dap-an-mon-lich-su-khoi-c-2010-de-thi-mon-su-2010/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

chi Email
09/07/2010 20:27
dáp án the này ma cũng dòi goi ý. các si tu vua thi mon su xong dung hoang mang. hay vao trang ưeb cua BGD ma xem dap an dung.
Thứ nhất: phần nhận xét về nhiệm vụ và lực lượng quá sơ sài.
Thứ hai:Câu 4a. Sự kiên chủ động tiến công phải là chiến thắng Biên giới thu đông 1950 chứ không phải là chiến dich phản công 1947
Thứ ba: Cuộc tiến công chiến lược buộc Mĩ phải tuyên bố " mĩ hoá" là cuộc tiến công chiến lược năm 1972.
Bấm Xem Tiếp 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top