Đề thi và đáp án môn sinh học 2010 mã đề 826


Xem đáp án tổng hợp các mã đề môn sinh
Đề thi Môn Sinh - mã 826 (gợi ý giải)

Câu

724

958

381

826

615

473

1

B

D

B

A

B

B

2

A

A

A

B

D

C

3

B

B

B

B

D

A

4

B

B

A

A

A

A

5

D

D

D

C

C

B

6

B

B

A

C

B

A

7

B

A

D

B

C

B

8

C

D

A

C

B

B

9

C

D

C

D

B

A

10

B

D

D

C

A

C

11

C

B

D

D

A

B

12

D

A

A

A

B

B

13

B

B

B

C

A

C

14

A

D

A

A

C

C

15

D

C

A

C

A

C

16

B

B

B

D

C

C

17

D

C

B

B

C

A

18

D

A

C

A

C

A

19

C

C

A

A

C

A

20

A

B

A

D

C

B

21

B

C

D

D

D

A

22

D

C

B

B

D

D

23

D

B

B

D

C

A

24

D

A

C

C

C

B

25

C

A

B

A

B

C

26

C

B

D

B

B

C

27

D

C

B

C

B

C

28

A

C

D

A

D

B

29

A

B

A

B

B

B

30

D

B

B

D

B

C

31

A

A

D

A

C

C

32

C

D

C

D

C

C

33

B

D

B

D

D

D

34

D

B

D

A

A

A

35

B

C

D

C

D

A

36

C

A

C

B

C

A

37

C

C

B

A

B

D

38

D

B

D

C

D

B

39

D

C

B

A

D

D

40

A

A

C

B

D

B

41

A

A

A

C

C

C

42

C

D

C

D

B

D

43

A

D

B

D

B

D

44

A

C

B

D

C

D

45

C

D

A

D

B

B

46

B

B

A

C

D

C

47

C

C

B

D

B

A

48

B

C

A

D

B

D

49

C

B

A

C

B

D

50

B

A

C

B

A

C

51

A

 

 

 

 

 

52

B

 

 

 

 

 

53

D

 

 

 

 

 

54

A

 

 

 

 

 

55

B

 

 

 

 

 

56

D

 

 

 

 

 

57

C

 

 

 

 

 

58

D

 

 

 

 

 

59

D

 

 

 

 

 

60

B

 

 

 

 

 


Chia sẽ bài viết Đề thi và đáp án môn sinh học 2010 mã đề 826 cho bạn bè


_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/de-thi-va-dap-an-mon-sinh-hoc-2010-ma-de-826/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top