Download free Hiren's BootCD 10.6 full

Hiren's BootCD là một CD khởi động bao gồm các chương trình chẩn đoán khác nhau như theo dõi phân vùng, đo hiệu năng hệ thống, sao chép đĩa và công cụ hình ảnh, công cụ phục hồi dữ liệu, công cụ MBR , công cụ BIOS, và nhiều công cụ khác giúp sửa các lỗi khác nhau của máy tính. Nó là CD có khả năng Boot, do đó, nó có thể rất hữu dụng ngay cả khi hệ điều hành chính không thể khởi động. Hiren's Boot CD có danh sách phần mềm rất lớn. Các tiện ích có cùng tính năng trên CD được nhóm lại với nhau và có vẻ hơi thừa; thế nhưng, chúng thể hiện sự lựa chọn giữa các mặt khác nhau
Download free Hiren's BootCD 10.6 full

Hiren's BootCD gồm các tiện ích sau:
+InfraRecorder
-ExpressBurn
+TestDisk for windows
+PhotoRec for windows
+Virtual Floppy Drive
+HxD 1.7.7.0
+FastCopy 1.99r4
+Angry IP Scanner
+TCPView
+OpenedFilesView
+ProcessActivityView
+RegScanner 1.77
+USBDeview 1.42
+Streams
+RemoveWGA
+RRT - Remove Restrictions Tool
Intel Matrix Storage Driver iastore.sys (Minixp)
PE Network Manager (Minixp)
Security Tab (Minixp)
Pointsec Filter driver (Minixp)
Double Driver 2.1
GetDataBack 4.0
EASEUS Partition Master 4.0.1
TrueCrypt 6.2a
HDD Regenerator 1.71
Recuva 1.29.429
Unstoppable Copier 4.2
IsMyLcdOK (Monitor Test) 1.02
Samsung The Drive Diagnostic Utility (ESTOOL) 3.00g
IBM/Hitachi Drive Fitness Test 4.15
HDD Scan 3.2
System Analyser 5.3w
Astra 5.43
HWiNFO 5.3.0
CPU Identification utility 1.17
PC Wizard 2009.1.90
SIW 2009-07-28
CPU-Z 1.52
ProduKey 1.36
Wireless Key View 1.27
Content Advisor Password Remover 1.01
MessenPass 1.26
CCleaner 2.23.993
CurrPorts 1.66
Autoruns 9.53
Ultimate Windows Tweaker 2.0
Xp-AntiSpy 3.97.4 beta
ShellExView 1.40
Kaspersky Virus Removal Tool 7.0.0.290 (2908)
Malwarebytes' Anti-Malware 1.40 (2908)
SpywareBlaster 4.2 (2908)
SmitFraudFix 2.423
PCI 32 Sniffer 1.4 (2908)
PCI and AGP info Tool (2908)
Unknown Devices 1.2 (2908)
ComboFix (2908)
Spybot - Search & Destroy 1.6.2 (2908)
SuperAntispyware 4.27 (2908)
-------
Các thay đổi so với phiên bản 10.2:
+ Total Commander 7.50a
+ PST (Outlook) Password Recovery 1.12
+ DiskCryptor 0.8
+ TeamViewer 1.85
+ InstalledCodec 1.15
+ Bulk Rename Utility 2.7.1.1
+ AlternateStreamView 1.12
+ RegFromApp 1.20
+ GMER 1.0.15
+ Network Password Recovery 1.23
+ Smart Partition Recovery 3.3
+ ShellMenuNew 1.01
+ Kon-Boot 1.1
+ BootSect 6.0.6
+ AccessGain MiniFilter 1.0 (Mini Xp)
+ exFat Driver (Mini Xp)
+ Process Monitor 2.8
+ H2testw 1.4
- Streams
- Data Advisor 2005 (Dos)
- DosCDroast
- Ghost Walker (Dos)
- GDisk (Dos)
Update:
Offline NT/2000/XP/Vista/7 Password Changer 080526
MBRWork 1.08
PC-Check 6.21
TrueCrypt 6.3a
Ghost 11.5.1
SuperAntispyware 4.34 (2302)
Malwarebytes Anti-Malware 1.44 (2302)
Double Driver 3.0
Partition Saving 3.80
7-Zip 9.10b
Opera Web Browser 8.54
CCleaner 2.28
SeaTools for Dos GUI 2.17
Active Kill Disk 4.1.2393
ProduKey 1.40
WirelessKeyView 1.33
MessenPass 1.30
Mail PassView 1.55
Recuva 1.35
Unstoppable Copier 4.4
Autoruns 9.57
HijackThis 2.0.3b
Astra 5.45
HWiNFO 5.3.5
PC Wizard 2010.1.93
SIW 2010-02-10
CPU-Z 1.53
GPU-Z 0.3.9
USBDeview 1.56
Xp-AntiSpy 3.97.9
Ultimate Windows Tweaker 2.1
Pointsec Filter Driver 6.3.1
UnknownDevices 1.4.20 (2302)
PCI 32 Sniffer 1.4 (2302)
PCI and AGP info Tool (2302)
SpywareBlaster 4.2 (2302)
ComboFix (2302)
Spybot - Search & Destroy 1.6.2 (2302)

Chia sẽ bài viết Download free Hiren's BootCD 10.6 full cho bạn bè


huong dan vao facebook

_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/download-free-hiren-s-bootcd-10-6-full/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top