Download game thiên long bát bộ tốc độ cao

Giới thiệu:
Hệ thống bái sư giúp cho những tân thủ mới gia nhập giang hồ cảm thấy dễ dàng và thúc đẩy sự quan hệ giao lưu kinh nghiệm qua lại giữa những người chơi với nhau. Thông qua việc bái sư, người mới chơi có thể tìm được một hiền sư giúp giải đáp những thắc mắc, chỉ đường dẫn lối, thậm chí không ngừng cung cấp các loại vật phẩm và trang bị. Ngược lại, khi có thời gian người chơi cũ có thể nhận và truyền dạy công phu tuyệt học cho đồ đệ của mình. Như vậy có thể được thêm không ít phần thưởng kinh nghiệm cùng với những lợi ích khác như danh xưng, tặng phẩm.
Điều kiện bái sư
1. Đẳng cấp của đồ đệ phải đạt tới cấp 10
2. Đẳng cấp của sư phụ phải cao hơn đẳng cấp của đồ đệ từ 10 cấp trở lên
3. Đẳng cấp sư đức của sư phụ ít nhất cũng phải là sư phụ cấp sơ
4. Nhất thiết phải có quan hệ bạn hữu với đồ đệ
Phương thức bái sư/nhận đệ tử
Trong đội chỉ có hai người đồ đệ và sư phụ, đến Đại Lý đối thoại với Nhiếp Chính [141,134], sư phụ chọn “Tại hạ đem đồ đệ đến làm lễ bái sư”, đồ đệ nhận được câu hỏi hiển thị: “Các hạ có nguyện bái XXX (tên sư phụ) làm thầy?”. Có hai lựa chọn: Đồng ý hoặc Không đồng ý. Nếu đồ đệ chọn "Đồng ý", hai bên chính thức có quan hệ sư – đồ.
Đẳng cấp sư đức
Người chơi trước tiên phải thăng hạng lên sư phụ sơ cấp mới được thu đệ tử. Đến Đại Lý đối thoại với Nhiếp Chính [141,134], chọn “Tại hạ muốn thăng đẳng cấp sư đức của mình”, giao nộp một lượng điểm Thiện ác nhất định. Như vậy bắt đầu có thể thu nhận đồ đệ đồng thời nhận được danh hiệu Sư phụ sơ cấp
Đẳng cấp                    Số đồ đệ được thu nhận   Điểm Thiện các cần nộp
Sư phụ sơ cấp                     2                                   500
Sư phụ trung cấp             3                                   5.000
Sư phụ cao cấp                     5                                   25.000
Danh sư nhất thế             8                                   50.000
Phần thưởng bái sư
1. Sau khi người chơi bái sư, kinh nghiệm lấy được trong chiến đấu sẽ tăng 10%
2. Nếu Sư-đồ lập đội luyện cấp, kinh nghiệm lấy được trong chiến đấu của đồ đệ tăng 20%
3. Khi Sư phụ và đệ tử cùng luyện cấp, nếu phù hợp quy tắc lấy điểm Thiện ác, điểm số Thiện ác sẽ tăng 3
4. Sư phụ nhận nhiều đồ đệ cũng không làm điểm Thiện ác tăng thêm.
Kinh nghiệm cống hiến
Khi người chơi vượt qua đẳng cấp 30, một phần điểm số kinh nghiệm sẽ được tính toán để lưu lại chỗ Nhiếp Chính, sư phụ có thể đến chỗ Nhiếp Chính để nhận lĩnh kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm cống hiến tối đa là 8000000. Vượt quá 8000000 sẽ không cống hiến cho sư phụ nữa.
Khai trừ đệ tử
Tìm đến Nhiếp Chính [141,134] Đại Lý nói chuyện, chọn “Ta muốn đuổi đồ đệ ra khỏi sư môn”.
Từ sư
Tìm đến Nhiếp Chính [141,134] nói chuyện, chọn: “Tại hạ muốn hủy quan hệ sư-đồ”
Phần thưởng thêm
Khi đồ đệ đạt đến đẳng cấp nhất định, sư phụ sẽ được thêm phần thưởng kinh nghiệm.
Khi đồ đệ lần đầu gia nhập Bang phái, Môn phái, sư phụ sẽ được thêm phần thưởng kinh nghiệm.
Download game thiên long bát bộ tốc độ cao

Yêu cầu
CPU               Intel Pentium III 800M
Memory          256 MB
Graphic Card    32MB Video Card Memory
HDD               1.5GB
CPU                Intel Pentium 4 1.4Ghz trở lên
Memory          512MB hoặc cao hơn
Graphic Card    64MB Video Card Memory, DirectX9.0c
HDD               1.5GB hoặc cao hơn

Các thông tin được lấy từ trang chủ tl.gate.vn

Chia sẽ bài viết Download game thiên long bát bộ tốc độ cao cho bạn bè


_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/download-game-thien-long-bat-bo-toc-do-cao/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top