Lấy ID của một page trên facebook

Trên facebook một page đều được gán cho 1 dãy ID để biết số ID của mình bạn hãy truy cập vào địa chỉ sau https://graph.facebook.com/tentrangcuaban
Ví dụ bạn truy cập vào fanpage của tinhoc2 bạn sẽ nhận được ID sau: https://graph.facebook.com/tinhoc2net
{
   "id": "386742218055466",
   "about": "Tin h\u1ecdc cho m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi | Th\u1ee7 thu\u1eadt Tin h\u1ecdc | Th\u1ee7 thu\u1eadt m\u00e1y t\u00ednh | Th\u1ee7 Thu\u1eadt Blog | Xem Phim Nhanh | Phim Hot | Ebook tin h\u1ecdc | Tin h\u1ecdc v\u0103n ph\u00f2ng | PM tin h\u1ecdc",
   "app_id": "0",
   "can_post": false,
   "category": "Computers/technology",
   "checkins": 0,
   "has_added_app": false,
   "is_community_page": false,
   "is_published": true,
   "likes": 13,
   "link": "http://www.facebook.com/Tinhoc2net",
   "name": "Tinhoc2.net",
   "talking_about_count": 0,
   "username": "Tinhoc2net",
   "website": "http://tinhoc2.net",
   "were_here_count": 0
}

386742218055466 chính là ID của page tinhoc2.! tương tự với trang của bạn nhé!

Chia sẽ bài viết Lấy ID của một page trên facebook cho bạn bè


_________________________________________
Bài viết được đăng bởi:
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/lay-id-cua-mot-page-tren-facebook/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top